top of page

Nycklarna – en bilderbok i dragspelsformat låter oss följa Castor, vars jobb är att vakta stängda hus. Med sin nyckelknippa går han från dörr till dörr. På bokens andra sida möter vi Nahid, som har förlorat sitt hem, men ändå alltid bär med sig nyckeln till sitt hus. Där den ena berättelsen slutar uppstår ett möte med den andra, och en ny berättelse kan börja. Nycklarna skildrar ett möte mellan två nyckelbärare. Publicerad 2021, Lilla Piratförlaget

Boken blev utvald till illustrationsutställningen i Bologna 2023

The Keys – a picturebook in leporello format, lets us follow Castor, whose job is to guard closed houses. With his bunch of keys, he walks from door to door. On the other side of the book, we meet Nahid, who has lost her home, but still always carries the key to her house. Where one story ends, a meeting emerges with the other, and a new story can begin. The Keys is depicting a meeting between two carriers of keys.

Published 2021, Lilla Piratförlaget

The book was selected for the illustration exhibition in Bologna 2023

LEPORELLO utvecklad NYCKLARNA.jpg
malmö nycklar.jpeg
bottom of page